Weiter zum Inhalt

Integritetspolicy

Integritetspolicy

First Camp Sverige AB (556894-6551) och Nordic Camping & Resort AB (556618-9873) ingår numera i samma koncern och kallas nedan gemensamt för First Camp, Vi, Våra eller Oss. Vår Integritetspolicy förklarar hur vi använder oss av personlig information som vi samlar in om dig när du använder vår webbplats, registrerar dig hos oss eller beställer våra tjänster eller produkter.

På First Camp skapar vi campinglycka för våra gäster, från Luleå i norr till danska Rømø i söder, och vårt mål är att våra gästers semesterminnen blir de allra bästa. First Camp har alltid värnat om våra gästers personliga integritet och att ta väl hand om de uppgifter som delas är av yttersta vikt för oss. Vi vill att du som kund känner dig säker i att dina uppgifter är trygga hos oss, och informerar om hur dessa används för att ge dig en bättre, mer inspirerande och härlig campingsemester. Har du frågor kring dataskydd och integritet kan du maila oss på GDPR@firstcamp.se.

All behandling av personuppgifter sker enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”). First Camp behandlar endast dina personuppgifter i fall där det finns en laglig grund för behandlingen. Denna kan vara antingen för att fullgöra ett avtal med dig eller efter en intresseavvägning. Om vi begär ditt samtycke till behandling av personuppgifter kommer detta ske för ett specifikt ändamål. Samtycke kan när som helst återkallas och vi kommer då inte längre behandla personuppgifterna under förutsättning att vi inte har en laglig skyldighet att göra det eller om det finns någon annan tillämplig laglig grund till fortsatt behandling.

När du använder First Camps tjänster (t ex vår mobilapplikation First Camp eller våra webbplatser) eller kontaktar oss godkänner du vår Integritetsspolicy och att vi behandlar dina personuppgifter. Du godkänner också att First Camp använder digitala kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig. Läs igenom denna policy innan du använder våra tjänster.

 1. Vilken information samlar vi in om dig?

Vi samlar in information om dig när du registrerar dig hos oss, lägger en order eller meddelar att du vill ta emot marknadsuppdateringar via e-post, sms eller annan elektronisk kommunikation. Vi samlar också in information när du deltar i kundundersökningar och ger oss feedback, besöker vår webbsida eller använder First Camp App. Information om webbplatsanvändning och användning av First Camp App samlas in med hjälp av cookies, analysverktyg och spårningspixlar. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att kunna leverera våra tjänster och produkter till dig och i övrigt utföra våra åtaganden mot dig. Vi använder också dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig när du kontaktar oss eller för att vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt lag. Alla uppgifter vi samlar in eller du lämnar till oss används för de ändamål och med stöd av de legala grunder som framgår i denna Integritetspolicy.

Registrera ett konto eller lägga en order: För att registrera ett konto hos oss eller lägga en order samlar vi in ditt fullständiga namn, kontaktuppgifter och i vilket land du bor. Denna information behandlas för att fullgöra vårt avtal med dig i syfte att hålla ditt konto uppdaterat, leverera våra produkter, marknadsföring, skapa en faktura och hantera eventuella returer eller garantianspråk. När syftet med behandlingen av personuppgifter är uppnått raderar vi den information som inte längre behövs. Om en del av informationen utgör del av bokföringsdata kommer den att lagras i 7 år baserat på lagstiftning om hantering av bokföring i Sverige.

Hantera betalningar och krediter: För hantering av betalningar med betalkort eller via kredit delar vi din information med en tredje part för att behandla betalningen eller ansökan om kredit. Denna information behandlas för att fullgöra vårt avtal med dig i syfte att genomföra betalning av våra produkter eller tjänster. Vi får endast en del av informationen tillbaka från tredje part och vi bearbetar endast denna information för att bekräfta betalning av produkten eller tjänsten du har beställt. All data som samlas in direkt av en tredje part, som en del av betalningen eller kreditarrangemanget, kontrolleras av tredje part. Personnumret som vi överför till tredje part lagrar vi bara fram tills dess att tjänsten eller produkten är levererad. Information om dina rättigheter när det gäller data som behandlas hos tredje part där tredje part är personuppgiftsansvarig finns i sekretesspolicyn hos tredje part. Innan du skickar data till tredje part via oss upplyser vi dig om vilken tredje part som är ansvarig för tjänsten du använder dig av och länkar till tredje parts sekretesspolicy.

Medlemsklubb: När du blir medlem i vårt lojalitetsprogram registrerar vi ditt namn samt dina kontaktuppgifter, kopplat till ditt medlemskap samt köphistorik. Syftet med registreringen är att vi ska kunna leverera en tjänst till dig (medlemskap i lojalitetsprogrammet) och den legala grunden för personuppgiftsbehandlingen är avtal. Vi sparar dina personuppgifter så länge du är medlem i vårt lojalitetsprogram. Om du väljer att avsluta ditt medlemskap raderar vi dina personuppgifter men vi kommer att behålla information om de köp du gjort hos oss. Personuppgifterna som är unik information kopplat till ditt medlemskap kommer även raderas om du har varit inaktiv i programmet i 24 månader och medlemskapet avslutas.

När du deltar i kampanjer, tävlingar och kundundersökningar som en del i vårt lojalitetsprogram behandlar vi dina kontaktuppgifter och svar med syftet att kunna följa upp kampanjer, tävlingar och kundundersökningar. Aktivitetsspecifika uppgifter (t.ex. svar i tävlingar och kundundersökningar) lagras aldrig längre än 12 månader. Viss aktivitetsdata kan anonymiseras och lagras under en längre period. Korrekt anonymiserade uppgifter räknas inte längre som personuppgifter.

Marknadsuppdateringar: Den lagliga grunder för behandling av dina personuppgifter för marknadsföring är berättigat intresse eller samtycke. Om du har samtyckt att ta emot marknadsföringsuppdateringar från oss lagrar vi din e-postadress, telefonnummer och adress och ditt fullständiga namn baserat på ditt samtycke till detta ändamål fram tills dess du väljer bort vår marknadsföringskommunikation eller återkallar samtycket. Efter du återkallat samtycket kommer vi behålla din kontaktinformation ytterligare 3 månader för eventuell felsökning, inga ytterligare utskick kommer dock att göras från vi registrerat att samtycke återkallats.

First Camp s webbsida: När du besöker vår webbsida samtycker du till att vi registrerar information om hur du använder sidan och vi samlar in uppgifter om din användning och hur du är uppkopplad mot webbsidan t ex vilken webbläsare du använder, din IP-adress, vilken webbsida du använde för att hitta till vår webbsida, operativsystem/plattform, hur länge du besöker vår webbsida, vilka delar av webbsidan du besöker och cookies. Vi samlar även in uppgifter om din användning t ex val av campingplats. Denna information samlar vi in för att kunna administrera vår webbsida, förbättra din användarupplevelse och för att skydda vår webbsida mot obehöriga angrepp.

Övervakning av webbsida: Vi övervakar aktiviteten på vår webbsida för att identifiera fel, förbättra användarens upplevelse och förhindra bedrägerier. Uppgifter som behandlas under en längre tidsperiod än 12 månader är anonymiserade.

First Camp App: Vid installation och användning av First Camp App samlar vi data om dig för att underlätta ditt besök hos oss samt informera om uppdaterade avtal, nya kampanjer och nya tjänster från First Camp. Syftet med registreringen är att vi ska kunna leverera en tjänst till dig (medlemskap i medlemsklubb) och den legala grunden för personuppgiftsbehandlingen är avtal. För att kunna nyttja alla funktioner i First Camp App mobilapplikation behöver du registrera ett konto hos oss. Så länge du har ett konto hos oss lagrar och behandlar vi dina personuppgifter. Om du väljer att avsluta ditt konto raderar vi dina personuppgifter men vi kommer att behålla information om de köp du gjort hos oss. Om du låter oss följa dig via First Camp App att vi samlar in platsdata via din mobila enhet får du möjlighet till plastbaserade tjänster såsom navigation och information om närmaste camping samt lokala erbjudanden. Syftet är att underlätta din vistelse hos oss samt hålla dig uppdaterad om vad som händer hos First Camp. Informationen kan också komma att användas i utvecklingen av nya produkter och tjänster och för att ge dig erbjudanden som är relevanta för dig. Plastbaserade tjänster bygger på att du samtycker till platsdelning via din mobila enhet. Du kan när som helst slå av platstjänster i din mobila enhet.

Platsdata är anonymiserad och inte portabel och vi sparar inte platsdata under längre tiden än som behövs för att kunna erbjuda full funktionalitet. Rättslig grund för behandling av platsdata är samtycke.

First Camps digitala kanaler t ex webbsidan och First Camp App: När du använder First Camps webbsida, First Camp App eller någon av våra andra digitala kanaler kan vi samla in uppgifter om:

 • Betalningsinformation: i form av bekräftelse på genomförd betalning (betalkortsdata lagras inte hos First Camp och behandlas endast av vår bank och leverantörer av betaltjänster i enlighet med de villkor för behandling av personuppgifter som gäller för dessa tjänster).
 • Boknings- och köphistorik: Detaljer om vilka bokningar eller köp du gjort av oss.
 • Information om hur du använder och interagerar med webbplatsen eller First Camp App till exempel hur du använder tjänsten, svarstider, nedladdningsfel, avbrutet köp etc.
 • Information om vilken enhet du använder, IP-adress, enhets-ID, operativsystem, skärmupplösning, etc.

Den legala grunden för denna behandling är samtycke eller vårt berättigade intresse av att utföra vårt åtagande mot dig eller annat berättigat intresse.

Kundomdömen: Kontaktuppgifter som delas med tredje part för kvalitetsundersökningar och kundomdömen hanteras för vårt berättigade intresse endast för detta ändamål och delas inte med tredje part för marknadsföring.

Kontakt med oss: när du kontaktar oss via telefon, webbsida, sociala medier, våra andra digitala kanaler (t ex när du registrerar konto i vår mobilapplikation) eller direkt till vår personal med till exempel en förfrågan om våra produkter eller tjänster, återkopplar till ett besök vid någon av våra destinationer, eller för allmän information från oss eller någon annan fråga och du lämnar dina kontaktuppgifter som namn, telefonnummer, postadress, e-postadress behandlar vi dessa uppgifter för att kunna hantera ditt ärende, kundservice och för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig. Vi behandlar de personuppgifter som vi har fått ta del av, som en del av ett kundtjänstärende för vårt berättigade intresse av att hålla god kundservice, uppföljning och återkoppling till dig i upp till 12 månader.

Sociala medier: Information som överförs till oss via sociala medier följer sekretesspolicyn hos plattformsleverantören (t.ex. Facebook eller Instagram). Vi modererar innehållet i inlägg och tar bort eventuella inlägg som inte följer GDPR eller bryter mot andra lagar. Om ett inlägg på sociala medier blir ett kundtjänst ärende behandlas informationen sedan av oss i enlighet med ovanstående policy för kontakt med kundtjänst.

Vi är registeransvariga för alla dina personuppgifter som vi inhämtar från dig förutom för data som tillhandahålls direkt till tredje part när du använder ett betalkort eller data som tillhandahålls till tredje part när du handlar på kredit. För frågor kring hur de behandlar dina uppgifter måste du kontakta den registeransvarige hos tredje part eller läsa tredje parts sekretesspolicy.

Uppgifter från andra källor: Vi kan komplettera informationen ovan med information från andra källor till exempel i samband med annonsering. Vi kan även inhämta information från betaltjänstleverantör när du gör ett köp webbsidan, First Camp App eller våra andra digitala kanaler för att bekräfta betalning av beställda varor.

Kameraövervakning: First Camp samlar in personuppgifter i form av bildupptagning genom användning av kameror vid vissa av våra campingar. Syftet är riskhantering, förebygga och utreda brott och den lagliga grunden är berättigat intresse.

 1. Hur använder vi informationen som vi samlar in?

Vi samlar in information om dig för att hantera din beställning, hantera ditt konto, ge dig en bra upplevelse under din vistelse hos oss och, om du samtycker, att skicka dig email, sms eller annan elektronisk kommunikation med information om andra produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig.

Vi använder din information som samlas in från webbplatsen för att anpassa dina besök på vår webbplats för en bättre användarupplevelse. Om du samtycker kan vi vidarebefordra dina personuppgifter till våra samarbetspartners så att de kan erbjuda dig sina produkter och tjänster.

First Camp kommer inte att dela din information i marknadsföringssyfte med företag utanför First Camps företagsgrupp. Vid behandling av din beställning kan vi komma att skicka dina uppgifter till, och även använda information från kreditupplysningsföretag, inlösare av kortbetalningar och företag som bekämpar bedrägerier. First Camp delar även dina personuppgifter med First Camps leverantörer av IT-tjänster som First Camp använder för drift av sina IT-system t ex leverantörer av lagring, drift och support. Dessa leverantörer är First Camps personuppgiftsbiträden och behandlar personuppgifter enligt First Camps instruktioner enligt särskilt avtal. Uppgifter som samlats in via övervakningskameror lämnas endast ut till polis eller åklagare efter uttrycklig skriftlig begäran som ett led i utredning av brott eller brottsmisstanke.

 1. Marknadsföring

Vi skulle vilja skicka dig information om produkter och tjänster från oss och andra företag i vår företagsgrupp som kan vara av intresse för dig. Om du har samtyckt till att få marknadsföring från oss kan du när som helst välja bort vår marknadsföringskommunikation. Om du inte längre vill bli kontaktad i marknadsföringssyfte, vänligen klicka här eller använd den opt-out länk som finns i alla våra utskick.

First Camp kommer inte att dela din information i marknadsföringssyfte med företag utanför First Camps företagsgrupp.

 1. Andra webbplatser

First Camps tjänster kan innehålla länkar till andra webbplatser och tjänster som är utanför vår kontroll och som inte omfattas av denna policy. Operatörerna av dessa webbplatser kan samla in information från dig som kommer att användas av dem i enlighet med sin integritetspolicy, vilket kan skilja sig från vår. För frågor kring hur de behandlar dina uppgifter måste du kontakta den registeransvarige hos tredje part eller läsa tredje parts sekretesspolicy.

 1. Cookies och spårning

First Camp använder cookies för att anpassa innehåll på webbplatsen och annonser, erbjuda funktioner i sociala medier och analysera trafik till webbplatsen. Cookies användas för att personifiera innehåll och funktioner i våra tjänster i syfte att göra ditt besök anpassat och meningsfullt för dig.

Vi delar information om din användning av webbplatsen med våra betrodda partners/verktyg inom spårning, sociala medier, annonsering och analys. Detta inkluderar spårningspixlar för analysverktyg som Google Analytics/Tag Manager samt Facebook. Data från dessa pixlar används i annonsering i bl.a Googles Sök- och Displaynätverk samt Facebook.

Cookies för Google Analytics och Facebook-pixlar finns på alla sidor på First Camps webbplats. Med hjälp av denna spårning kan vi bland annat se hur många gånger en enskild användare besökt webbplatsen, vilka sidor som besökts, geografiska plats baserat på IP-nummer, tid på dagen, datum, vilka kampanjer/kanaler som används och användningen av sökord, etc. Vidare kan vi se om användare har genomfört webbplatskonverteringar. Detta innefattar exempelvis: transaktioner/bokningar, registrering av nyhetsbrev, samt klick på konverteringspunkter som telefonnummer, email-adresser och sociala medialänkar.

First Camp  använder cookies i syfte att samla in statistik och användardata i aggregerad och individuell form för analys av användandet av webbplatsen. Data på användar- och händelsenivå (som webbplatskonverteringar) sparas i 50 månader i Google Analytics och raderas därefter om den unika Cookien inte syns vid ett besök på webbplatsen igen.

Cookies används även som grund till nya marknadsföringsaktiviteter som återmarknadsföring (sk ”retargeting”). Återmarknadsföring av annonser används bl.a. på Facebook och i Googles Sök- och Displaynätverk. Vi delar inte personlig information för marknadsföringsändamål till tredjepart utanför First Camp .

Cookies är textfiler som placeras på din dator för att samla in standardinformation om Internet logg och besöks beteende. Denna information används för att spåra besökarens användning av webbplatsen och för att sammanställa statistiska rapporter om aktivitet på webbplatsen. För ytterligare information besök www.aboutcookies.org Eller www.allaboutcookies.org.

Du kan ställa in din webbläsare att inte acceptera cookies och ovanstående webbplatser talar om för dig hur du tar bort cookies från din webbläsare. Blockering av Cookies gör att våra websidor inte fungerar fullt ut.

För att samla information om beteende på våra websidor och bättre förstå vara besökares behov använder vi system för session recording. All information i fält anonymiseras eller fångas inte upp alls utan vi kan se vilka sidor som användarna besöker, hur länge de stannar samt vilka länkar som klickats på och eventuellt när en besökare lämnat våra sidor. För att dessa system skall fungera används cookies och andra tekniker för att samla in data. För en dator eller telefon som används för att besöka våra sidor används IP-adresser på ett sätt som är anonymiserar användare. Vidare samlas information in från den browser som används (typ, skärmstorlek, land, språk). Informationen lagras utan koppling till en identifierad person eller användarprofil. Beteendedata används inte för att identifiera enskilda användare eller matcha den med ytterligare data för en enskild användare.

System som t.e.x Hotjar finns eller kan komma att installeras på alla sidor av vår webbplats. För mer information, se Hotjars integritetspolicy genom att klicka på denna länk: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

För att avaktivera Hotjar på vår sida och alla andra sidor du besöker använd denna opt-out-länk: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

 1. Andra webbplatser och tjänster

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller endast denna webbplats så när du följa en länk till andra websidor du bör läsa den sekretesspolicy som gäller för dessa sidor.

 1. Hur lagrar och skyddar vi dina uppgifter?

Vi använder administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förstöring, förlust, ändring, obehörigt röjande eller åtkomst eller annan behandling som inte är förenlig med GDPR. Vi strävar efter att upprätthålla en lämplig skyddsnivå baserad på vilken typ av personuppgifter vi behandlar. Detta innebär att skyddsnivån är högre för uppgifter relaterade till bokningar och finansiella transaktioner jämfört med enbart kontaktuppgifter för att administrera en mejllista.

Vi begränsar åtkomst till dina personuppgifter till de anställda som behöver åtkomst till dessa för att fullgöra våra åtaganden. Leverantörer och andra som utför tjänster för vår räkning får tillgång till uppgifterna i den mån det behövs för deras uppdrag och under åtagande om sekretess i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtal.

Vi vidtar rimliga åtgärder för att på ett säkert sätt förstöra eller permanent avidentifiera personuppgifter när vi inte längre behöver dem. Vi lagrar bara din information så länge som med ges enligt tillämplig laglig grund för behandling och endast så länge de behövs för att leverera våra tjänster och fullgöra våra åtaganden, om uppgifterna inte måste behandlas längre tid i enlighet med lagar och förordningar eller för eventuella rättstvister och myndighetsutredningar i enlighet med våra inkassotjänster.

Om behandlingen baseras på ditt samtycke behandlar vi uppgifterna endast till dess samtycke återkallas. Oavsett detta kan vi komma att fortsätta behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att under en definierad tid för att fullgöra lagliga skyldigheter och för att tillvara våra rättsliga intressen i en eventuell tvist.

 1. Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi och våra personuppgiftsbiträden hanterar dina personuppgifter inom EU/EES.

 1. Ändringar i vår Integritetspolicy

First Camp förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i den utsträckning ändringarna är nödvändiga till följd av ändrad behandling av personuppgifter, för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på denna webbsida. Denna Integritetspolicy uppdaterades senast den 20 november 2019.

 1. Sekretess

First Camp tillämpar rimliga medel för att skydda dina personuppgifter. First Camp kan dock inte hållas ansvarigt för någon förlust eller avslöjande av uppgifter eller förlust eller skador som uppstår på grund av överföringsfel, tredje parts obehöriga eller olagliga handling eller ditt beslut att avslöja dina personuppgifter.

 1. Dina rättigheter

Eftersom vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter enligt GDPR. Du har rätt att begära:

–           tillträde till dina personuppgifter;

–           att personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga rättas;

–           radering av personuppgifter

–           begränsa fortsatt behandling av dina personuppgifter;

–           motsätta dig behandling av dina personuppgifter

–           återkalla samtycke

–           dataportabilitet

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan skall du begära det skriftligen, kontaktuppgifter nedan, med uppgivande av namn, adress och e-postadress. First Camp kan komma att kräva att du verifierar din identitet t ex med bank-id eller annan identitetshandling.

First Camp kommer att behandla förfrågningar enligt ovan skyndsamt och vi kommer återkomma med svar inom 30 dagar från den dag vi mottog förfrågan.

Om vi inte bifaller din begäran, oavsett skäl, kan du kontakta Datainspektionen, datainspektionen@datainspektionen.se.

 1. Så här kontaktar du oss

Vänligen kontakta oss om du har frågor om vår Integritetspolicy eller information vi har om dig kontakta vår personuppgiftsansvarige via email: GDPR@firstcamp.se

Handlar ditt ärende om en uppdatering av kontaktuppgifter eller fråga om din vistelse vänligen kontakta vår kundtjänst för snabb och smidig service.

First Camp Data Privacy Office: Björn Pettersson

First Camp Sverige AB

Box 111 32

402 23 Göteborg

Sverige

Telefon: +46 (0) 771-101 200

Flex prices

Flex prices We are the first camping chain in the world to now launch a flexible product, flex,...

Lesen Sie mehr

First Camp Club

First Camp Club - members club If you like camping, you will love First Camp Club. It is our own...

Lesen Sie mehr

Smart Stay

Better accommodation for innovative companies Smart Stay is our concept of short- and long-term...

Lesen Sie mehr

Saisoncamping

Saisoncamping bei First Camp! Wir haben wunderschöne Plätze für Urlauber, die gern die ganze...

Lesen Sie mehr

First Camp Bistro

First Camp Bistro Our restaurant concept is available at several of our destinations. We serve...

Lesen Sie mehr

Entertainment at First Camp

Entertainment at First Camp This summer you are invited to be entertained four evenings a week...

Lesen Sie mehr

Kids Club

Kids Club at First Camp For our smallest and most important guests, we have filled the summer with...

Lesen Sie mehr

Training at the campsite

Exercise at the campsite this summer! During the summer weeks 27–32 you have the opportunity to...

Lesen Sie mehr

Nordic Camping ist jetzt ein Teil von First Camp

Nordic Camping wird zum First Camp Skandinaviens größte Campingkette Jetzt können Sie als...

Lesen Sie mehr

Laddar karta...

Laden