naturskog
Hökensås vandringsled

För naturälskaren

Vackra vandringsleder, magiska mossar eller himmelska bad. Vad vill du uppleva i naturen idag? I närheten finns perfekta miljöer för härliga naturupplevelser, bland lummig grönska och vidsträckta vyer. Här är några guldkorn för äventyr i det fria.

Kosteröarna och Kosterhavets nationalpark

Kosteröarna och Kosterhavets nationalpark

Kosterhavet är Sveriges första marina nationalpark och invigdes i september 2009.
I Kosterhavets nationalpark finns 12 000 arter, hälften under ytan och hälften på land. Här finns både unika, sällsynta och vanliga arter. Området nyttjas varsamt med både människans och naturens bästa för ögonen – allt för att bevara den unika miljö som Kosterhavet och skärgården är.

Mer information om Kosteröarna och kosterhavets nationalpark finner ni på länken till höger.


Vandra i Blomsholm och andra naturstigar

Blomsholm – Fornlämningar av riksintresse
Blomsholm är en av Bohusläns allra finaste kulturmiljöer, rik på minnen från stenåldern fram till medeltiden. Bland annat finns Bohusläns största domarring och en av Sveriges största skeppssättningar i området. Även 7 gravfält från järnåldern samt storhögen Grönehög finns här.

Skeppssättning
I snart 2 000 år har det Blomsholmsskeppet ”seglat” över ängarna. Stenskeppet är en av landets största skeppssättningar, över 40 m lång med 49 resta stenar. Från yngre järnåldern, dvs. 500-1050 e.Kr. Gravens storlek och monumentala läge visar att det var en betydande person som gravsatts här. På 1700-talet, när Karl XII var på krigsstigen mot Norge, användes Blomsholms säteri som krigssjukhus.

Statarlängan och Sommarcafé
I statarlängan från 1899 finns utställningen ”Blomsholm – fornlämningar och Säteri”, detta är utställningar om Blomsholms historia och de uppseendeväckande förhistoriska lämningarna på gårdens ägor. I statarlängan bodde tidigare fyra familjer i var sin lägenhet, bestående av 1 rum och kök. Även några utgrävningsfynd finns att beskåda i statarlängan.

Våffelservering öppen dagligen 1/7-15/8 kl. 11-18. Tisdagar kvällsarrangemang – se anslag!

Catharinaskogen
Catharinaskogen är en trädbevuxen bäckdal med promenadslinga i den forna ”Franska parken”. Gamla träd och rik fågelfauna.

Gravfält & Domarringar
På ett litet berg ligger gravfält – med domarringar finns – ett 40-tal järnåldersgravar. Den största domarringen på området mäter hela 36 m i diameter och består av 10 stenar – 7-9 stenar är det vanligaste.

Grönehög
Grönehög är sex högar av olika storlek som härstammar från folkvandringstiden, 400 – 550 e Kr. Den största är 6,5 meter hög och ca 40 meter i diameter och räknas som Bohusläns största gravhög. Området ligger vid gamla E6:an, strax söder om Blomsholm vid Värmlandsbro